פנינה פלר

ד"ר

המתעתע: פרויד ועולם התרבות האירופי

תאריך: 01/12/19

איך הצליח רופא וינאי צעיר, לשטות בכל עולם התרבות המדע והרפואה, של המאה ה20? מה הלקח ההיסטורי מפרשיה זו? מסתבר שניתן לשטות בעולם התרבות והרפואה, נכון, …

פרוייקט השו"ת – יציאת מצרים

תאריך: 17/04/19

כמדי שנה בפרוס הפסח אנו נתקלים שוב באותן השאלות, השנה ניתן גם את כל התשובות, בהקשר של יציאת מצרים.   אלעד: לפני שאתם מספרים על יציאת מצרים, למה א …

ד"ר פנינה גל פז פלר: היתה יציאת מצרים?

תאריך: 19/06/18

דר פנינה גל פז פלר, מחברת הספר "יציאת מצרים מציאות או דמיון":

ד"ר פנינה פלר: מצוות ציצית לאור הידע ההיסטורי

תאריך: 13/06/17

פנינה גל פז פלר, בספרה "קולם של בגדים – מלבושים במקרא" (2008), מבארת את המשמעות של לבישת הציצית, לאור הידע ההיסטורי שבידינו, להלן חלקים מן המאמר: "וַי …

פרופ' א"ש יהודה: תיאור מצרים בתורה, בן זמן המאורעות

תאריך: 04/06/17

סקירה על מחקריו מאת ד"ר אלכסנדר קליין. קליין טוען שאין אישור ארכיאולוגי לעצם המאורעות של יציאת מצרים, משום שאלו לא הוזכרו במפורש, אבל לאור מחקרו של יה …