צפורה טלשיר

פרופ' למקרא באוניב' בן גוריון

מה לפופוליזם אצל מחקר התנ"ך?

תאריך: 19/06/18

מה לפופוליזם אצל מחקר התנ"ך? שואלת פרופ' למקרא צפורה טלשיר מאוניב' בן גוריון, במאמרה מתי נכתב התנ"ך? (בית מקרא קעו), להלן רובו של המאמר (ללא הערות): …

ספר עזרא כמסמך היסטורי

תאריך: 10/05/17

בנוגע לספר עזרא באופן כללי כותב ש"א ליונשטם: "כתבי יב הוכיחו את אמתתם ודיוקם של המסמכים ממשרדי הממשלה הפרסית הכלולים בספר עזרא הן מצד דרך הניסוח והן מ …