האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

תגית: זמן כתיבת התורה סדרה

pocket-watch-1637396__340

זמן כתיבת התורה – הקדמה

shutterstock_353121239-copy

יב זמן כתיבת התורה – בחנים מחקריים, הסבר

אחר שהראינו במאמרים ו-י את ההיסטוריות של האירוע המרכזי בתורה – יציאת מצרים. נוכל לשוב ולעסוק בבחנים מחקריים שונים
tefillin-1297842__180

יג זמן כתיבת התורה 1. המציאות המדינית

book-1659717__180

יד זמן כתיבת התורה 2 השפה

book-1281238__180

טו זמן כתיבת התורה 3. תנאי החיים והתרבות

book-1528266__180

טז זמן כתיבת התורה 4. החוקים

shutterstock_378434401-copy

כ רצף היסטורי – כהוכחה לאותנטיות

book-758384__180

יז זמן כתיבת התורה 5. עבודת ה'

בתורה מתואר איך עבדו האבות את ה', בכל מקום בו חנו, האבות 'קראו בשם ה', הם הקימו מזבחות, העמידו מצבות ויצקו עליהם נסך. הם ציינו גם עצים מיוחדים כמו אלוני ממרא, אשל אברהם, אלון בכות.
books-683901__180

יח זמן כתיבת התורה 6. חטא ותוכחה

מבחן פשוט, מוכיח שהתורה קדמה לימי הנביאים. שהרי אין למצוא בה כלל את כל תורת הנביאים, כל הרעיונות המוסריים של הנביאים, וחידושיהם הגדולים, אינם כתובים בתורה.
book-1210030_960_720

יט זמן כתיבת התורה 7. ידע היסטורי, וסיכום