de דפים

ביקורת המקרא הולהויזנית 10. מניעים אנטישמיים בתיאוריות ביקורת המקרא

תאריך: 06/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הסבר התהליכים שיצרו את התנ"ך אצל העם היהודי, בפי ח …


ביקורת המקרא הולהויזנית 13. סיכום פרשת קריסת הביקורת הישנה

תאריך: 06/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

-בכדי להקל עלינו, נזכיר שוב את המסקנות ההיסטוריות …


ביקורת המקרא הולהויזנית – פתיחה

תאריך: 05/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

ביקורת המקרא הישנה, היתה ראשית צמיחתו של ענף מחקר …


ביקורת המקרא הולהויזנית 3. – אבחנת מקורות שגויה

תאריך: 06/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

כפי שהזכרנו במאמר הקודם, תיאוריית ולהויזן מורכבת מ …


ביקורת המקרא הולהויזנית 11. טעויות והטעיות היסטוריות

תאריך: 06/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

כשם שטעו החוקרים האירופיים בהבנת דרכי הכתיבה והסגנ …


ביקורת המקרא הולהויזנית 7. קביעות לא מבוססות לתיארוך הסטורי

תאריך: 06/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

על מה מבוססות קביעות תיארוך היסטוריות של ביקורת המ …


ביקורת המקרא הולהויזנית 5. – סימני אחידות

תאריך: 06/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הוכחות רבות ומכריעות ישנן לאחידות הפרשיות בתורה. ד …


פרופ' וידנפלד: ביקורת המקרא הולהויזנית הופרכה לחלוטין

תאריך: 06/06/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

משנתו של יוליוס ולהאוזן הערכה חדשה במלאת מאה שנה ל …


ביקורת המקרא הולהויזנית 8. קביעת זמן המקורות

תאריך: 06/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

קביעת זמן המקורות נעשה על סמך הנחות משוללות יסוד


ביקורת המקרא הולהויזנית 6. – קדמות ואיחור של ספרים בעיני הביקורת

תאריך: 06/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

התוכן של חוקי התורה, בספורים, במוסרים, ובחוקים, בו …


ביקורת המקרא הולהויזנית 4. – הערך המדעי של הפרדת המקורות

תאריך: 06/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הפרדת המקורות לא פתרה שום בעיה


ביקורת המקרא בעיני חוקרים ישראלים בדורות האחרונים

תאריך: 28/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הבקורת בישראל גם היא ממשיכה את השיטה של הפרחת השער …


ביקורת המקרא הוילהויזנית 2. – תגובות ותקציר

תאריך: 05/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

בשנים הראשונות לפרסומה של מסקנות הבקורת הולהויזנית …


בקורת המקרא כזרם פרוטסטנטי

תאריך: 18/05/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

התנועה הפרוטסטנטית היא זרם דתי – תרבותי מערב אירופ …


מארק ברטלר לומד לקרוא

תאריך: 10/01/18
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

(התייחסות לחמשת הפרקים הראשונים בספר). פרופ' מארק …


קדמות דברים א

תאריך: 05/04/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

את קדמותו של דברים יחד עם כל התורה, הוכחנו בהוכחות …


הצילו! הלכתי לאיבוד באתר שלכם!

תאריך: 17/01/18
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

בשביל זה אנחנו כאן, כדי לעזור לך. למרות שבאתר יש כ …


דברים – האחרון לספרי התורה

תאריך: 26/01/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

דברים – האחרון לספרי התורה השערת דה ווט, היא התיאו …


ל הנחות היסוד של הביקורת – מדע בדיוני

תאריך: 31/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

למרות קריסת ביקורת המקרא הישנה (כמתואר במאמרים "בי …


ספר ויקרא בנביאים שלפני יחזקאל

תאריך: 25/01/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

ספר ויקרא בנביאים שלפני יחזקאל אחת הטענות הרווחות …


ס' שמות כעובדה היסטורית: ד הנביאים משתמשים בספר שמות כלשונו

תאריך: 28/11/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

להדגמת אמינות ואמיתות המסורת, ולסתירת הרעיונות המח …


פרשת מתן תורה ותורת התעודות

תאריך: 19/09/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

כשלונה של תורת התעודות ליישם את שיטתה בפרשת מתן תו …de דפים