de 2 דפים

כא3 התיעוד בנביאים – רשימות משוות

תאריך: 29/03/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

כהמשך למאמר הקודם: התיעוד בנביאים בחומשי דעת מקרא …


כא 2 התיעוד בנביאים

תאריך: 10/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

במאמר קודם סעיף 6 תיארנו את התיעוד של התורה בנביאי …


ברית מתן תורה כתיעוד היסטורי – ב

תאריך: 28/11/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

לחלק הקודם במאמר זה נעסוק בשלשה מאפיינים נוספים של …


כט ביקורת של הנחת המבוקש – דוגמאות

תאריך: 31/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

לאחר שראינו כיצד מתעלמים החוקרים מן הכללים הגדולים …


נס וטבע ביציאת מצרים

תאריך: 10/07/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

נס וטבע ביציאת מצרים עשרת המכות שימשו כר נרחב להסב …


ב: קדמותה וסמכותה של תורה שבעל פה

תאריך: 13/11/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

השאלה הקראית "מי אמר שיש תורה שבעל פה"?, הנראית כת …


התורה בימי בית ראשון

תאריך: 19/09/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

האמנם אין התורה מוזכרת מספיק בנביאים?


כא 1 תיאור הרצף ההיסטורי בתנ"ך

תאריך: 10/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

המטרה שלנו במאמר זה להראות את הרצף ההיסטורי מתעד א …


ד הטיעון האמוני: התורה עונה לקריטריונים של היסטוריה, קריטריון 1

תאריך: 11/02/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

במאמרים הקודמים ראינו מה הם הקריטריונים להיסטוריה, …


"מיתוס ההתגלות" בעיני עדי אביר

תאריך: 04/03/18
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

במאמר בשם 'סיבוב נוסף על מיתוס ההתגלות והמסירה' מת …


תורת הקבלה וזמן חיבור הזהר

תאריך: 10/11/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הביטוי 'חכמת האלהות' אינו נזכר בדברי חז"ל, אך הרבו …


יט זמן כתיבת התורה 7. ידע היסטורי, וסיכום

תאריך: 10/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

מלבד ההשוואות לממצאים ארכיאולוגיים המשקפים מצב מדי …


האם כתובת יהואש אכן מזוייפת?

תאריך: 19/06/18
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

האם כתובת יהואש אכן מזוייפת? ספויילר: אין לי מושג, …


למהותה של היסטוריה

תאריך: 12/06/18
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

מאמר המתמצת מה שנכתב באתר בפרקים שונים ובחלקים, בנ …


דרכי פירוש בתורה ובנביאים א

תאריך: 14/01/18
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

כאן נביא מעט ממקורותינו ומפרשנינו, על הדרכים השונו …


התורה כתכנית העולם ג: התהליכים ההיסטוריים בחלקי התורה

תאריך: 26/04/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

חלקים קודמים: התורה כתכנית העולם א: רעיון התכנית ה …


קדמות דברים א

תאריך: 05/04/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

את קדמותו של דברים יחד עם כל התורה, הוכחנו בהוכחות …


לאור: מתן תורה היה או לא היה 7-9 התייחסות ב

תאריך: 25/01/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

התייחסות לסרטו של אלעד לאור לחלק א  חלוקת המקורות …


לאור: מתן תורה היה או לא היה 3

תאריך: 18/01/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הנושא של מציאת ספר דברים התבאר במאמר מעשי יאשיהו, …


על נסים והתגלות א – מתן תורה

תאריך: 18/01/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הנס וההתגלות הם יסוד מרכזי באמונת ישראל.


ב מסקנה: תיעוד בזמן המאורעות – משקף מציאות

תאריך: 13/02/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

כפי שראינו במאמר הקודם, ההגדרה של היסטוריה היא כרו …


מתן תורה בהיסטוריה – התורה עצמה

תאריך: 19/09/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

העדויות ההיסטוריות להתרחשותו של מתן תורה בסיני בשנ …


כב נתק במסורת?

תאריך: 07/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

ישנה טענה נפוצה שבתנ"ך מתוארות תקופות בהן חל נתק ב …


נשמה או אורגניזם ז – גלגול נשמות

תאריך: 29/03/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

האמונה בגלגול נשמות היא עתיקת יומין כמעט כמו האמונ …de 2 דפים