de 5 דפים

יט זמן כתיבת התורה 7. ידע היסטורי, וסיכום

תאריך: 10/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

מלבד ההשוואות לממצאים ארכיאולוגיים המשקפים מצב מדי …


יב זמן כתיבת התורה – בחנים מחקריים, הסבר

תאריך: 06/02/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

אחר שהראינו במאמרים ו-י את ההיסטוריות של האירוע המ …


זמן כתיבת התורה – הקדמה

תאריך: 14/01/18
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הקדמה לסדרה 'זמן כתיבת התורה'. התורה היא אלהית, זו …


טז זמן כתיבת התורה 4. החוקים

תאריך: 05/02/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

המידע האינסופי מסופק לנו על ידי מערכות מידע, המידע …


יז זמן כתיבת התורה 5. עבודת ה'

תאריך: 10/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

בתורה מתואר איך עבדו האבות את ה', בכל מקום בו חנו, …


יד זמן כתיבת התורה 2 השפה

תאריך: 06/02/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

  כל ספר בתנ"ך נכתב בתקופה שונה, רוב הספרים מ …


טו זמן כתיבת התורה 3. תנאי החיים והתרבות

תאריך: 06/02/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הספרות התנכי"ת מתארת את תנאי החיים והתרבות, גם זה …


יג זמן כתיבת התורה 1. המציאות המדינית

תאריך: 06/02/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הספרות התנכי"ת מתארת את המצב המדיני, זהו תחום מציא …


יח זמן כתיבת התורה 6. חטא ותוכחה

תאריך: 10/07/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

מבחן פשוט, מוכיח שהתורה קדמה לימי הנביאים. שהרי אי …


התורה כתכנית העולם ב: התכנית והסדר של חלקי התורה

תאריך: 26/04/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

לחלק ראשון: התורה כתכנית העולם א: רעיון התכנית ספר …


קיומו ותפוצתו של ספר התורה

תאריך: 13/06/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

שאלה: נניח שמשה רבינו נתן ספר תורה לעם ישראל ביום …


האם התורה מוסרית? ז משפטי התורה

תאריך: 16/05/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

גם בתחום המשפט ישנם הבדלים מהותיים בין המשפט המודר …


ד הטיעון האמוני: התורה עונה לקריטריונים של היסטוריה, קריטריון 1

תאריך: 11/02/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

במאמרים הקודמים ראינו מה הם הקריטריונים להיסטוריה, …


התורה בימי בית ראשון

תאריך: 19/09/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

האמנם אין התורה מוזכרת מספיק בנביאים?


תורת הבחינות

תאריך: 19/09/16
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

תורת הבחינות של הרב ברויאר – פתרון?


לאור: מתן תורה היה או לא היה 3

תאריך: 18/01/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הנושא של מציאת ספר דברים התבאר במאמר מעשי יאשיהו, …


ההיסטוריה של האנושות ע"פ התורה ו: תולדות אנשי הסגולה בימי קדם

תאריך: 16/05/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הידיעות שבידינו מאפשרות לנו לדעת קצת יותר על השינו …


האם התורה מוסרית? ה "אפליות" בהלכה?

תאריך: 16/05/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

מקובל לדבר על אפליות לרעת הנשים בהלכה, אשה אינה יו …


ההיסטוריה של האנושות ע"פ התורה ח: העידן ההלניסטי

תאריך: 16/05/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

האנושות מעכלת נתונים החוקרים האריכו לנסות ולהסביר …


התורה כמסמך היסטורי – וידאו

תאריך: 22/02/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

התורה כמסמך היסטורי – וידאו סרט הוידאו שלנו, המסבי …


אלכס לכיש: מעשה בראשית לאור התורה והמדע

תאריך: 31/07/19
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

מחבר רשימה זו הוא גמלאי. 77 סתווים ואביבים חלפו על …


הוכחה לסדר ספרי התורה דרך כריית מידע – ד"ר יוסף קליין

תאריך: 01/02/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

הוכחה לסדר ספרי התורה דרך כריית מידע – ד"ר יוסף קל …


קדמות דברים א

תאריך: 05/04/17
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

את קדמותו של דברים יחד עם כל התורה, הוכחנו בהוכחות …


המבול – על פי התורה והמדע

תאריך: 21/10/18
Visualizaciones:
Likes:
Duracion:

מאת יאיר, מאמר המשך ל: בריאת העולם על פי התורה והמ …de 5 דפים